Betina Gervig

Betina har det første oplæg på konferencen, her er beskrivelsen af Betinas foredrag:

Følelsen af følelser:

Betina er en kvinde på 43 år. Hun bor på landet med sin kæreste og sine to drenge på 7 og 13 år – begge med infantil autisme. Hun blev selv diagnosticeret med Aspergers Syndrom i 2014 efter at have levet et dobbeltliv med et indre kaotisk følelsesliv, som gang på gang resulterede i stressbetingede belastninger. Hun havde gentagne lange sygemeldinger fra hendes arbejde, hvor hun isolerede sig og var helt nede at skrabe bunden med depression og udtalt angst. Udadtil var hun glad, fyldt med humor, social og overskudsagtig, men virkeligheden var bestemt en anden. 

I Betinas oplæg vil hun fokusere på det følelsesliv, som hun med autisme oplever, og prøve at forholde sig lidt kritisk til det lettere stereotypiske billede, der hidtil er blevet skabt. Betinas oplevelse er nemlig, at kriterierne for at beskrive et autistisk menneskes følelsesliv bliver defineret af neurotypiske mennesker ud fra deres erfaringer og med deres ’briller’ på, og det giver ikke ret tit et sandt billede af, hvordan det egentlig hænger sammen. Det er set gennem de neurotypiske øjne, at man kan risikere at blive stemplet som indelukket, egoistisk og fuldstændigt uden empati, når man ikke reagerer neurotypisk på de følelsesmæssige udfordringer livet unægtelig giver. 

Betina ved nu, efter at have gransket sig selv og andre autistiske mennesker, at det langt fra forholder sig sådan, som det for det meste bliver beskrevet. Faktisk vil hun påstå, at autistiske mennesker ganske enkelt oplever forstærkede og ufiltrerede følelser, både i os selv og hos andre, som vi er nødt til at udvikle en måde at skærme os selv fra og derved kommer til at fremstå kolde og uden empati - uden at være det. 

Ellen Vallentin Christiansen

Ellen har det andet oplæg på konferencen, her er beskrivelsen af Ellens foredrag:

Vejen til min indre kerne - "at skabe en personlig identitet som autist" 

Ellen er sent diagnosticeret kvinde med autisme. Hun har haft sin diagnose i 9 år, men levet med sin autisme hele livet. I dag er Ellen 39 og bor sammen med sin kæreste og 3 årige datter på Nørrebro.

At finde sin indre kerne kan være en udfordring, når ens læringssystem som autist beror på, at man imiterer og efterligner andre, eller har behov for struktur og systemer og repetition for at kunne overskue verden. Hvordan undgår hun, det styrer hende, men at hun i stedet for styrer det? Hvad er Ellen, hvad er hendes autisme? Hvordan kender hun forskel? Bør der differentieres? Hvordan finder hun ud af, hvad der er godt for hende, og hvad hun ønsker i sit liv? 

Dette oplæg er Ellens personlige beskrivelse af hvordan hun har fundet sin indre kerne, hvordan hun arbejder med den i relation til hendes autisme og for hver dag bliver mere og mere “sig selv”. For Ellen handler det om at leve med autismen og ikke på trods af den. Hun vil i sit oplæg også komme ind på, hvordan hun i denne proces bedst støttes af arbejde, bostøtte/mentor, venner og familie.