Stinne Hust

Stinne havde det første oplæg på konferencen i 2016, her er beskrivelsen af Stinnes foredrag:

1:1 Relation

“Det er relationerne og rammerne omkring dem, der skaber den største angst hos mig. Det er oplevelsen at konstant ikke møde genklang i den nærmeste omverden”

Selvom mange kompenserende rammer er til stede – i form af struktur, genkendelighed og sikkerhed – er der stadig en væsentlig faktor, som kan være svær at håndtere. Det er relationen til andre, og hvorledes andre mennesker reagerer på det autistiske menneske. 

Hvilken betydning har relationer, når vi taler autisme? 

Hvad er det i relationen, der er vigtigt for autister? 

Og hvad skal der egentlig til for at skabe sunde relationer og udviklende relationer for det autistiske menneske i mødet med den neurotypiske verden?

Stinne Hust er 40 år, diagnosticeret med Aspergers syndrom og ADHD i 2008 og mor til en dreng på 12 med infantil autisme og ADHD. I foredraget 1:1 relation fortæller Stinne om at møde verden 1:1 i en fundamentalt anderledes tænkning, forståelse og sansning af verden som autist – og hvor vigtigt det er at blive mødt tilsvarende i en 1:1 spejling. Hun giver eksempler fra sit eget sit liv om, hvad begrebet 1:1 betyder for hende og kobler det til en generel forståelse af autisme og relationer.

Anne Skov Jensen

Anne havde det andet oplæg på konferencen i 2016, her er beskrivelsen af Annes foredrag:

Livet som autistisk kvinde.

Anne Skov Jensen vil i sit oplæg komme ind på, hvordan autisme opleves og tackles, både styrkerne og udfordringerne. Hun vil tage udgangspunkt i sit eget liv med AS og ADHD, som ægtefælle og mor til en datter på 16 (med AS og ADHD) og en søn på 21 (med AS og ADD).

Anne blev først diagnosticeret som voksen. Hun er uddannet jurist og har bl.a. tidligere arbejdet som anklager, politifuldmægtig, jurist i Statsforvaltningen og før det som politiassistent og skibums.

I dag er Anne ejer af Overlevelsesguiden og supplerer sin førtidspension med at oversætte bøger, holde foredrag og som formand for A-Team, der modtog årets autismepris ved Sikon konferencen.

I sit oplæg vil Anne tage udgangspunkt i de 3 grundlæggende kerneområder, der ligger til grund for autismediagnosen, benævnt Triaden: det sociale – kommunikation – forestillingsevnen.

Hun vil endvidere fortælle om sit arbejdsliv - hvordan det opleves set indefra, og hvordan det ser ud udefra. Hun vil også komme ind på, hvorledes en ujævn profil opleves og tolkes, herunder hvor vanskeligt, der er for andre at forstå.

Derudover vil hun komme ind på, hvordan det opleves, når verden bryder sammen og hovedet lukker ned - ofte benævnt nedsmeltning (meltdown) og i den forbindelse beskrive, hvilke signaler der kan opleves, og hvilke strategier der kan anvendes.

Endvidere vil hun øse ud af sin enorme viden indenfor strategier, der kan hjælpe til at overleve i en NT-verden.

Louise Egelund Jensen

Louise havde det tredje og sidste oplæg på konferencen i 2016, her er beskrivelsen af Louises foredrag:

Stress set indefra

For mange mennesker med autisme er stress mere reglen end undtagelsen. Stress er ofte en fast bestanddel af hverdagen, af livet

De fleste mennesker har prøvet at være stressede i perioder af deres liv. Når hverdagens travlhed bliver svær at overskue, og man har brug for en pause.

Men behøver det være sådan?

Louise vil i dette oplæg sætte fokus på stress. Og via egne erfaringer og oplevelser give et bud på, hvorfor autisme og stress ofte følges ad. Hvad de skadelige virkninger af et konstant højt stressniveau er, samt komme med sine erfaringer om, hvad hun kan gøre, ved det.
Håbet er, at Louise ved at fortælle om, hvordan det føles at leve med autisme og stress, hvilke situationer der stresser hende og hvorfor, og hvordan hun holder sit stressniveau nede i hverdagen, kan underbygge den store faglige viden, der er om emnet. Så står vi stærkere i kampen mod stress hos mennesker med autisme.

Louise blev som 17 årig diagnosticeret med Asperger’s Syndrom, efter lang tids spisevægring og mange års depressioner og andre vanskeligheder. Diagnosen for Louise var en kæmpe lettelse og svaret på alle de spørgsmål hun havde haft hele sit liv.